Na Gradu Rajhenburg v Brestanici je 1. oktobra potekala mednarodna konferenca Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo. Razprava je bila osredotočena na iskanje odgovora, kako podeželska območja narediti privlačna, živahna in dinamična, s čimer bi se zmanjšala razvojna vrzel med urbanimi in ruralnimi območji.

Dogodek je organizirala pisarna evropskega poslanca Franca Bogoviča v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom in pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Dogodka so se udeležili številni domači in tuji gostje, tudi predsednik SBC Joc Pečečnik in nekateri drugi člani SBC.

»Klub podpira iniciativo Franca Bogoviča, ki je kot organizator poskrbel za vrhunski dogodek, ki je razjasnil mnogo vprašanj in odprl mnogo priložnosti za slovenske vasi in podjetnike,« je povedal Joc Pečečnik.

Podeželje ni pomembno le z vidika zagotavljanja hrane. Ustvarja tudi delovna mesta, turistične in ekosistemske storitve ter je hkrati del širšega družbenega odgovora na vprašanje podnebnih sprememb. Ruralna območja so tudi sestavni del evropskega načina življenja in identitete, saj tam prebiva kar tretjina prebivalstva EU.

To so bili pomembni poudarki mednarodne konference Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, ki je v začetku oktobra potekala na gradu Rajhenburg. Med gosti so bili med drugim podpredsednica Evropske komisije ter komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, minister za digitalizacijo Marko Boris Andrijanič in več predstavnikov svetovnih in evropskih institucij ter podjetij.

Na razvoj podeželja moramo gledati in ukrepati celostno, ne le z vidika kmetijstva, temveč tudi infrastrukture, energetike, sociale in dolgotrajne oskrbe, mobilnosti, povezljivosti, digitalizacije in zdravja ter zdravstvene E-oskrbe in turizma, so se strinjali udeleženci konference.

Franc Bogovič je na konferenci napovedal ustanovitev Evropskega foruma za pametne vasi, v okviru katerega bodo prešli od besed k dejanjem in kjer bodo združevali politike na vseh ravneh, od lokalne do evropske, pa tudi gospodarstvo.

»Klub podpira iniciativo Franca Bogoviča, ki je kot organizator poskrbel za vrhunski dogodek, ki je razjasnil mnogo vprašanj in odprl mnogo priložnosti za slovesnke vasi in podjetnike,« je povedal Joc Pečečnik.

Vir: https://www.sbc.si/aktualno/sbc-podpira-razvoj-pametnih-vasi-za-zivahno-privlacno-in-dinamicno-podezelje-2021-10-09