Podjetje MIK d.o.o. je pridobilo sredstva na javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Podjetje je pridobilo sredstva za sofinanciranje projekta Celovita digitalna transformacija procesov v podjetju in z njimi povezanimi zunanjimi partnerji.

Glavni cilj projekta obsega uvedbo digitalnega zajemanja podatkov v podjetju in na terenu ter z zunanjimi partnerji, uvedbo NFC tehnologije za področje stavbnega pohištva za izmenjavo podatkov z namenom generiranja, shranjevanja podatkov za vsak produkt, avtomatizacijo proizvodnje prezračevalnih sistemov (pametno elektroniko – digitalno beleženje vseh faz proizvodnje, digitalizacija skladiščnega poslovanja) in usposabljanje zaposlenih. S pomočjo projekta bo uvedeno brezpapirno poslovanje z zunanjimi partnerji, digitalizacija internih podatkov bo pomenila dostopnost podatkov na klik, zajem kakovostnih podatkov pa bo omogočal ustrezen kontroling skozi BI, Big Data Management in Data Mining. V projekt bodo intenzivno vključeni tudi zaposleni v podjetju, sploh na temo IKT opismenjevanja in nadgradnje njihovih že obstoječih kompetenc za uporabo novih tehnologij in orodij, ki jim bodo na dolgi rok pomagale pri delu in posledično zvišale njihovo produktivnost ter kompetenčnost.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 159.721 €, od tega je sofinanciranih 95.833 €, lastnih sredstev podjetja pa 63.888 €. Pričetek izvajanja projekta je 1.4.2020, konec pa 30.9.2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani http://www.eu-skladi.si/.