Splošno o vračanju toplote

Pri snovanju novih in najbolj učinkovitih tehnologij obnovljive energije ne gre le za izkoriščanje sonca ali vetra in uporabe tovrstne tehnologije v naših domovih ali pisarnah. Prava znanost je narediti kar največ iz tega, kar nam je v naravi dano in tudi na ta način pomagati pri zmanjšanju našega kolektivnega vpliva na okolje. To vključuje tudi količino energije, ki jo izgubimo v okolje na dnevni ravni.

V praksi ločujemo med dvema sistemoma, ki v prezračevalnih napravah skrbita za vračanje toplote. Prvi je regenerativni, drugi pa rekuperacijski.

Regenerativni sistem

Regenerativni sistem se nahaja v enocevnih prezračevalnih napravah. Beseda regeneracija izhaja iz glagola regenerirati – narediti, da kaj spet dobi ustrezne, zaželene lastnosti; obnoviti; poživiti. Tako je tudi z regenerativnimi sistemi – energija izstopnega zraka se shrani v keramični ploščici enocevnega prezračevalnega sistema, s pomočjo katere dobi vstopni zrak želene lastnosti. Težava z regenerativnimi sistemi se pojavi takrat, ko pride do velike temperaturne razlike med zrakom v prostoru in zrakom v okolici (npr. notri 20°C, zunaj -10°C). Ploščica se npr. 70 sekund ogreva s pomočjo izstopnega zraka, ki je segret na 20°C. Naslednjih 70 sekund bo v prostor vstopal zrak z -10°C, a zaradi velikih temperaturnih razlik ploščica ne bo zmožna vseh 70 sekund vstopni zrak segrevati na 20°C. Zato prihaja pri regenerativnih sistemih do večjih toplotnih izgub kakor pri rekuperacijskih sistemih.

Rekuperacijski sistem

Rekuperacijski sistem se nahaja v dvocevnih prezračevalnih napravah. V tehniki in energetiki besedo rekuperacija enačimo s tehničnim postopkom za vračanje energije in toplote. Tako pri rekuperacijskih dvocevnih prezračevalnih napravah izstopni zrak sproti, kontinuirano v prenosniku toplote svoje lastnosti prenaša na vstopni zrak (sistem svež zrak segreva ali hladi s pomočjo zraka, ki ga izpuščamo iz prostora), brez prekinitev ali shranjevanja energije v ploščicah. Zelo je pomembno kako uspešno rekuperator prenaša toploto, saj od tega zavisi koliko toplotne energije bo privarčeval. To prikažemo s toplotnim izkoristkom (%).