Kakšna prezračevalna naprava je primerna zame?

Na trgu obstajata dve vrsti prezračevalnih naprav – centralne in lokalne. Obe vrsti imata svoje prednosti in slabosti, v nadaljevanju pa izpostavljamo ključne razlike med obema sistemoma.

Centralno prezračevanje

Centralno prezračevanje je najbolje imeti v mislih in izbrati že pri načrtovanju hiše oz. objekta, ter strošek investicije ter lokacije razpeljanih cevi vključiti v samo planiranje. Centralni sistemi imajo dober toplotni izkoristek ter jih običajno odlikuje tišje delovanje, a je po drugi strani potrebnega več prostora za napeljavo ter višji denarni vložek. Ključna slabost centralnega prezračevalnega sistema je ta, da tako vstopni kot izstopni zrak potujeta po isti cevi. S tem se umazanija in prašni delci v zunanjem zraku postopoma nabirajo na steni cevi, ter se vračajo nazaj v prostor.

Prednosti in slabosti centralnih prezračevalnih sistemov

PREDNOSTI

SLABOSTI

Dobra rekuperacija toplote

Več prostora potrebnega za napeljavo

Običajno tišje delovanje

Zahtevnejši za vzdrževanje (stroški čiščenja kanalov)

 

Večji gradbeni posegi

 

Višji celotni strošek instalacije centralnega prezračevalnega sistema

 

Sočasno prezračevanje vseh prostorov z enakomerno močjo – ni možnosti posamične nastavitve za vsak prostor

 

Visok strošek distribucije zraka po ceveh

Lokalno prezračevanje

Brez dvoma drži, da je prezračevanje z lokalnimi napravami bolj zdravo in racionalno od tistega s centralnim prezračevalnim sistemom, slednjemu pa je bolj naklonjena tudi stroka. Te lahko načeloma namestimo kjerkoli, v vsakem posamičnem prostoru. Ker zrak potuje po krajših ceveh, je strošek distribucije zraka znatno nižji, prav tako pa lahko uporabnik prilagaja delovanje naprave glede na trenutne potrebe v prostoru. Zaradi enostavne vgradnje, enostavnega vzdrževanja in čiščenja ter primernosti za različne velikosti stanovanj in objektov, lokalni prezračevalni sistemi danes po priljubljenosti celo prehitevajo centralne sisteme.

Prednosti in slabosti lokalnih prezračevalnih sistemov

PREDNOSTI

SLABOSTI

Velika gradbena in inštalacijska dela niso potrebna

Potrebnih več sistemov v eni hiši, s tem več prebojev

Ni kanalov, ni čiščenja kanalov

 

Dodaten prostor za napravo ni potreben

 

Kratke cevi, po katerih potuje zrak

 

Ločeno prezračevanje vsakega prostora posebej

 

Lokalne naprave delimo na enocevne in dvocevne

Enocevni sistemi (kakršnih je večina na trgu) so zasnovani na principu ustvarjanja nadtlaka/podtlaka. Naprava deluje tako, da najprej 70 sekund iz prostora izpihuje zrak (ki je pozimi topel, poleti pa hladen). Energija in toplota, ki jo oddaja izstopni zrak se shranjujeta v keramični ploščici (=shranjevalnik toplote) vse dokler ventilator ne obrne smer delovanja, ter v prostor začne dovajati svež zrak iz okolice. Slednji se v keramični ploščici nekoliko segreje oziroma ohladi, a kakor hitro so temperaturne razlike med notranjim in zunanjim zrakom visoke, večje so toplotne izgube.

Zaradi vsega navedenega je EU naklonjena dvocevnim prezračevalnim sistemom, kakršnih pa je le 15% evropske ponudbe. Med njimi je tudi MIKrovent. Dvocevnisistemi delujejo na principu konstantne izmenjave zraka – sistem deluje protitočno. Tokova vstopnega in izstopnega zraka po napravi kontinuirano potujeta, srečujeta pa se v prenosniku toplote, kjer izstopni zrak vstopnemu oddaja energijo. Ker oba tokova zraka potujeta po ločenih ceveh preprečimo, da bi umazan in čist zrak kadarkoli dejansko stopila v kontakt drug z drugim.