MIKrovent Academy

Nacionalna kampanja ZA BOLJŠI ZRAK

Kaj lahko podjetja naredijo za svoje prostore in zaposlene?

Franci Pliberšek svetuje:

Podjetja lahko za svoje prostore, za svoje zaposlene, za dvig uspešnosti, naredijo pred vsem to, da imajo kvalitetne prezračevane prostore! Jih spremljajo sproti, podatke pa nove tehnologije v prezračevalnih napravah pošiljajo v oblak, kjer se analizira v katero smer se nagiba kvaliteta zraka, od jutra do večera, ter se glede na parametre prezračuje s svežim zrakom. Zaradi boljšega zraka se dvigne uspešnost in produktivnost v podjetjih in šolah tudi do 25%.

Zato priporočam, vsem podjetjem, da naredijo boljši zrak, dvignejo uspešnost podjetja, dvignijo uspešnost zaposlenih, in zaposleni vam bodo dali bistveno več, če bodo kvalitetne bivalne pogoje in se bodo počutili srečni, varni in uspešni!

Izvleček govora direktorja MIK Celje, Francija Pliberška

Posnetek celotnega posveta

Kakovosten zrak v notranjih prostorih rešuje življenja

Strokovni posvet Kakovosten zrak v notranjih prostorih rešuje življenja je bil prvi dogodek v sklopu nacionalne kampanje zaBoljšiZrak.si.

Naša generacija je notranja generacija, ki preživi v zaprtih prostorih več kot 90 odstotkov svojega časa. Stavbe postajajo vedno bolj zrakotesne in na kakovost notranjega zraka vplivajo zelo različni dejavniki. Eden pomembnejših med njimi je val energetskih prenov vseh stavb. Pri zagotavljanju boljše kakovosti zraka v notranjih prostorih bodo potrebne velike izboljšave tako v regulativi in financiranju kot zasnovi, gradnji, uporabi in vzdrževanju stavb. 

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dr. Milan Krek je uvodoma izpostavil pomembnost skrbi za dober zrak. Kot je poudaril, ima velik vpliv na kakovost zdravja prezračevanje prostorov, a to samo po sebi ni dovolj. Izvedeno mora biti kakovostno in na pravi način, je dejal.

Dr. Andreja Kukec, predavateljica na Medicinski fakulteti in prav tako sodelavka NIJZ, je predstavila aktualno raziskavo vpliva zraka na primeru izbranih slovenskih osnovnih šol. Največ šol, ki so jih obravnavali, je bilo v v ruralnem okolju, največ med njimi pa jih je bilo zgrajenih po letu 1945. V primerjavi z otroki v šolah v ruralnih okoljih imajo otroci v mestnih okoljih 2,7-krat večje obete za simptome bolezni dihal. Med priložnostmi za izboljšavo v teh konkretnih šolah so, denimo, na NIJZ evidentirali prenove stavb ali implementacijo mehanskega prezračevanja, kot nevarnost pa bližino toplarne.

Atze Boerstra, univerzitetni profesor na Nizozemskem in podpredsednik institucije REHVA (neodvisne federacije evropskih ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih zvez), je med drugim postregel s podatkom, da ogljikov monoksid v Evropi ubije približno toliko ljudi kot zloraba alkohola. Kot primer neustrezne ventilacije, ki ima lahko zelo negativne učinke, je navedel manj kot enourno vožnjo z avtobusom, v katerem en sam okuženi okuži 18 drugih, tudi tiste, oddaljene deset metrov. Boerstra je znova opozoril na vlogo aerosolov pri okužbah. 

Dekanja fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru prof. dr.  Vesna Žegarac Leskovar in  dr. Vanja Skalicky Klemenčič raziskujeta vpliv arhitekture domov za starejše na širjenje covida-19. Raziskava je sicer še v teku. »Če smo v Sloveniji med pandemijo lahko zaprli šole in fakultete in če so podjetja uveljavila delo od doma, pa oskrbovanci domov za starejše niso mogli zapustiti. Niso mogli nikamor,« je opozorila.
V Sloveniji v zadnjih 15 letih niso zgradili nobenega novega doma, glede arhitekture obstoječih pa bosta skušali raziskovalki ugotovili, kako bi bilo mogoče življenje v njih v času epidemij – tudi, denimo, gripe – ustvariti kakovostnejše?

V okviru posveta je potekala tudi okrogla miza, na kateri so udeleženci spregovorili o kakovosti zraka v notranjih prostorih javnih stavb. Profesor interne medicine in zdravstveni analitik dr. Dušan Keber je pri tem ocenil, da nam epidemija covida-19 predstavlja neverjetno priložnost, da se opozori na pomembnost čistega zraka v notranjih prostorih. Obenem je opozoril, da se zadnje čase gradi energetsko učinkovite zgradbe, ki pa so zelo neprodušne.

Keber je posebej izpostavil problematiko čistega zraka v slovenskih šolah, saj kakovost zraka vpliva na mentalne sposobnosti ljudi. “Če je merilo čistega zraka okoli 400 delcev na milijon, je v današnjih učilnicah okoli 3000 do 4000 delcev na milijon,” je opozoril.

Predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan je glede tega dejal, da smo nedavno šole super hitro energetsko sanirali, tako da imajo zdaj zelo zatesnjena okna in vrata, kar pa seveda vpliva na kroženje zraka. “Tam, kjer so bile stavbe energetsko sanirane, je zdaj katastrofa,” je dejal. Po njegovem mnenju bi bilo treba nujno čim prej pristopiti k vzpostavitvi kakovostnih prezračevanj s kakovostno rekuperacijo.

Da je energetska učinkovitost povzročila povečano zatesnjenost pri prezračevanju, se je strinjal tudi predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev in član upravnega odbora Inženirske zbornice Slovenije (IZS) Mitja Lenassi. Nerazumljivo se mu zdi, da ni sestavni del obnov javnih zgradb tudi kakovosten prezračevalni sistem. Pri tem je opozoril, da bi bil za reševanje teh težav potreben strokoven pristop, lotiti pa bi se bilo treba tudi posodabljanja zastarelih predpisov.

Tako kot pri šolah, so težave s prezračevanjem tudi pri domovih za starejše, je dejala vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za starejše in deinstutionalizacijo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrejka Znoj. Med koronakrizo so to problematiko reševali tako, da so direktorjem domov posredovali navodila zdravstvene stroke, kako zagotavljati učinkovito prezračevanje.

Vsi sogovorci pa so si bili enotni, da je prava pot za reševanje te problematike kakovosten nadzor kakovosti zraka ter ozaveščanje tako splošne javnosti kot tudi politike o tej problematiki.

Povzeto po STA, Delo.si in CER.

Zdrava gradnja in prezračevanje

CELOVITA GRADNJA IN PRENOVA STAVB Z MIK REŠITVAMI

Franci Pliberšek, u.d.i.a., generalni direktor podjetja MIK Celje

V gradnji in sanaciji stavb prihaja vse bolj v ospredje potreba  po prezračevanju. Na to kažejo tudi evropske statistike, ki sporočajo, da je kar 80 % stavb v Evropi in kar 1/3 stavb po svetu označenih kot »bolnih«, oziroma trpijo za sindromom bolnih stavb. Predavanje Francija Pliberška daje pomemben fokus sindromu bolnih stavb, ki je postal problem št. 1 v sodobni gradnji in sanaciji stavb, in je posledica neustreznega načrtovanja objektov ter usmerjanja v izbiro neustreznih materialov pri sanacijah stavb. Le celovite rešitve prenov in novogradnje stavb, ki vključujejo tudi prezračevanje, so tiste, ki na dolgi rok ne bodo več ustvarjale bolnih objektov ter bodo doprinesle k zvišanju kakovosti prenovljenih in novozgrajenih objektov ter notranjega bivalnega okolja, ki je ključnega pomena za zdravje posameznikov. Sedanja gradnja v zadnjih 15 letih je namreč doprinesla temu, kot poroča WHO, da kar 40% več otrok trpi za boleznimi dihal in posledicami astme in različnih alergij.  Le celovite rešitve prenov in novogradnje bodo poskrbele za zdrave bivalne prostor. Te so lahko učinkovita kombinacija kakovostnih okenskih sistemov iz PVC, LES, ALU in LES-ALU, prezračevanih fasad in lokalnih prezračevalnih sistemov. Slednji so s pomočjo SMART sistemov in povezovanja zmožni delovati kot centralni, na eni strani energetsko učinkovito zatesnijo prostor, brez da bi pri tem negativno vplivali na kakovost notranjega okolja in zraka. Franci Pliberšek se je v predavanju posvetil tudi pomenu meritev po izvedenih prenovah in novogradnjah – namreč ne zadošča zgolj, da se posvetimo izbiri stavbnega pohištva in prezračevalnih sistemov, temveč moramo spremljati, kaj se z objektom dogaja po končani vgradnji. Tu se dotakne projekta, ki ga MIK Celje pripravlja skupaj z ZRMK, CER, Eko skladom, Arhitekturno in Inženirsko zbornico Slovenije, katerega cilj je evalvacija zaključenih projektov sanacije in novogradnje, ter podaja ocene o njihovi trajnosti.

PRAKTIČNE IZKUŠNJE ENERGETSKIH PRENOV

Marko Umberger, predsednik slovenskega društva za sončno energijo

Predavanje Marka Umbergerja se dotika praktičnih izkušenj pri energijskih prenovah in gradnjah, ter zajema predstavitve projektov, ki jih izvaja Mestna občina Ljubljana na temo energijskih prenov. Izpostavljen je tudi pomen javno-zasebnega partnerstva ter na kakšen način ga lahko družba pametno uporabi pri aktualnih projektih, v kolikor ima na drugi strani primernega sogovornika ter izvajalca. Umergerjevo predavanje povzema tudi zakonodajne vidike energijske prenove in slovensko strategijo ter akcijski načrt za nič in skoraj-nič energijske stavbe.

ENERGIJSKA SANACIJA ZGRADB IN PREZRAČEVANJE

prof. dr. Peter Novak

Poznavanje zakonodajnega vidika prezračevanja je ključno pri načrtovanju sanacij zgradb. Predavanje dr. Petra Novaka zajema pregled določil po PURESu (novem in starem), po sNES-u, DSEPSju in preostalih zakonodajnih dokumentih in pravilnikih. Prav tako je pomembno poznavanje razlike med energijsko in energetsko prenovo stavb in zavedanje, da je ni stavbe, ki bi bila brezogljična, lahko pa kot družba sledimo nižji porabi fosilnih goriv. Pri energijskih sanacijah zgradb pa je vedno bolj pomembno tudi prezračevanje. V predavanju boste tako prejeli nazorno primerjavo med enocevnimi in dvocevnimi lokalnimi prezračevalnimi sistemi, Te razlike so namreč ključne pri načrtovanju prezračevalnih naprav v objekte, kajti od izbora naprav zavisi učinkovitost prezračevanja.

KAZALNIKI TRAJNOSTNE GRADNJE

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK

Predavanje obsega uvodno predstavitev večletnega integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, kjer konzorcij 15 partnerjev pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) izvaja različne ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, predvidene v slovenskih strateških dokumentih. Osrednji del prispevka prikazuje razvoj kazalnikov trajnostne gradnje za slovensko okolje, ki ga v okviru tega projekta izvaja Gradbeni inštitut ZRMK v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije. Predstavljena je evropska in slovenska zakonodaja na področju krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju, evropski okvir Level(s) za ocenjevanje trajnostne gradnje in predstavljena prilagoditev kazalnikov za slovensko okolje, opisana alfa verzija kazalnikov, ki gredo jeseni 2020 v testno uporabo.

Tema predavanja se je dotaknila tudi izrednega pomena ocen uspešnosti realiziranih projektov, tako z vidika njihove trajnosti, kot tudi z vidika pravilnega načrtovanja od samega začetka, ko imamo še možnost vpliva na morebitne spremembe. V prihodnosti se nam obetajo torej ocenjevalne lestvice, točkovniki, po katerih bomo znali oceniti uspešnost celovite trajnostne gradnje ali sanacije, ne pa samo enega ali dveh vidikov.

 

KAKOVOST ZRAKA V NOTRANJIH PROSTORIH
Quality of indoor air

Martin McGloin, AirThings, Norway

V ospredje vedno bolj prihaja kakovost notranjega okolja in dejavniki, ki na slednjo vplivajo, kakor tudi načini opravljanja meritev, ki privedejo do informacij, ali je kakovost notranjega okolja primerna ali ne. Podjetje Airthings je partner podjetja MIK na področju prezračevalnih sistemov MIKrovent. V predavanju McGloin izpostavi senzorje AirThings za spremljanje kvalitete notranjega zraka in izpostavi primere dobrih praks, ki jih je AirThings že izvedel po svetu z drugimi podjetji in organizacijami. Med njimi boste našli tudi projekt v katerem so se posvetili kakovosti zraka v nizozemskih nacionalnih šolah. V podoben projekt se je vključil tudi MIK z MIKroventom, kjer nameravajo pilotno opremiti 16 slovenskih šol s senzorji AirThings ter napravami MIKrovent, in na študiji primera dokazati pomen prezračevanja tako za zasebne kot javne objekte.

Predstavitev lokalnih prezračevalnih sistemov MIKrovent

Spoznajte MIKrovent

Zakaj prezračevati?

Radon, tihi ubijalec

Kako prezračevati?

Prednosti MIKroventa

MIKrovent Home 35

MIKrovent Office 60

MIKrovent Professional 120

Vzdrževanje

Vse pomembne informacije o zdravem prezračevanju in kakovostnem bivanju.

Dobro prezračen prostor je eden najpomembnejših dejavnikov za prijetno in zdravo bivanje v zaprtem prostoru. Mnogi uporabniki kot tudi ponudniki stavbnega pohištva dajejo preveč pozornosti toplotni izolaciji, ne da bi ob tem poudarili pomen prezračevanja.