Kako pravilno prebrati tehnični list naprave?

Tehnični list prezračevalnega sistema je spremljevalni dokument naprave, kjer so navedene vse relevantne tehnične specifikacije, ki govorijo v prid učinkovitosti prezračevalnega sistema. Tehnični list je podlaga za uveljavljanje subvencij Eko sklada, za izračune toplotnih prihrankov, kakor tudi za primerjavo učinkovitosti sistemov med seboj. Na slednjem je 23 različnih kriterijev, na podlagi katerih lahko prezračevalne sisteme med seboj primerjamo, a dve točki po pomembnosti še vedno izstopata.

Regenerativni rekuperacijski sistem se nahaja v enocevnih prezračevalnih napravah – energija izstopnega zraka se shrani v keramični ploščici enocevnega prezračevalnega sistema, s pomočjo katere dobi vstopni zrak želene lastnosti (torej karakteristike notranjega zraka). Po drugi strani se rekuperacijski sistem nahaja v dvocevnih prezračevalnih napravah – pri katerih izstopni zrak sproti, kontinuirano v prenosniku toplote svoje lastnosti prenaša na vstopni zrak, brez prekinitev ali shranjevanja energije v ploščicah.

Marsikdaj ponudniki prezračevalnih naprav zapišejo, da naprava dosega npr. do 95% stopnje rekuperacije, kar sicer verjetno drži, a vprašanje pri kolikšnem pretoku zraka v napravi. Stopnja rekuperacije je vselej višja pri nižjih pretokih. Zrak tu potuje počasneje, več časa ima za oddajanje svojih lastnosti vstopnemu zraku. Recimo, da naprava deluje pri razponu 20-80 m3/h pretoka zraka. Če je v tehničnem listu zavedeno, da so bile meritve opravljene pri referenčnem pretoku zraka 30 m3/h, in je pri tem pretoku zraka naprava dosegala npr. 78% rekuperacijo, je zagotovo, da bo rekuperacija pri maksimalnem pretoku 80 m3/h znatno nižja.

Na tej točki bomo nemalokrat slišali, da naprava redkokdaj deluje pri maksimalnem pretoku zraka, kar načeloma drži. A tudi takrat, ko naprava deluje pri nekem optimalnem, povprečnem pretoku 40 m3/h bo rekuperacija zopet občutno nižja od 78%.