Sofinancirana naložba RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Financiranje RRI za razvoj izboljšanjega pametnega lokalnega prezračevalnega sistema Smart MIKrovent

Podjetje MIK Okna d. o. o. je skupaj s konzorcijskim partnerjem LX Navigation d. o. o. pridobilo sredstva na Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podjetji sta pridobili sredstva za inovativen RRI projekt, ki se uvršča v prednostno področje Strateško razvojno inovacijskih partnerstev na področju razvoja Pametnih zgradb in domov z lesno verigo:

Pametni energetsko učinkoviti lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo – Smart MIKrovent,

ali na kratko

Smart MIKrovent 40.

Lokalne, predvsem pa dvocevne prezračevalne naprave (kakršna je MIKrovent) v zadnjih letih pridobivajo na prepoznavnosti na slovenskem ter evropskem trgu. Takšnih naprav je na evropskem trgu zgolj 15%, njihova prodaja pa iz leta v leto raste.

Rešitev Smart MIKrovent 40 bo nadgradnja obstoječega lokalnega prezračevalnega sistema MIKrovent 30. Namen razvojnega projekta lahko razčlenimo na več delov – področje energetike (povečan pretok zraka, višji nivo rekuperacije), proizvodni vidik (modularen način sestave, ki bo poenostavil in časovno skrajšal proces sestave v proizvodnji), futurističen pristop (vključevanje naprave v pametne domove, on-line platforma za upravljanje na daljavo ter podatkovno analitiko). Takšna naprava bo na trgu lokalnih prezračevalnih sistemov bolj konkurenčna, enostavnejša za vzdrževanje, zadovoljila bo večjemu številu potreb na trgu, ter ustrezala zahtevnejšim uporabniškim zahtevam.

RRI projekt Smart MIKrovent 40 ima tri bistvene strateške cilje:

  1. Povečanje pretoka zraka s povečano rekuperacijo
  2. On-line platforma z avtomatskim prilagajanjem uporabnikom
  3. On-line platforma z vzpostavljeno avtomatsko diagnostiko vzdrževanja

Projekt bo trajal dve leti, in sicer do konca septembra 2020. Predvidena skupna vrednost operacije znaša 1.347.032,90€, od tega je predvidena višina subvencije 499.926,29€.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prijavitelj projekta je podjetje MIK Okna d. o. o.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/.