Kako izboljšati kvaliteto zraka v zaprtih prostorih in preprečevanje širjenja virusov?

Izobraževanje za javni sektor
12. januar 2022, MIK Celje, arhitekt g. Franci Pliberšek v Mestni občini Murska Sobota

Izobraževanje je bilo sklicano na pobudo arhitekta in generalnega direktorja, gospoda Francija Pliberška ter ob podpori župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Aleksandra Jevška. Glede na zmeraj slabšo epidemiološko sliko je pomembno dejstvo, da se v nove investicijske načrte čim prej, in v čim večji meri vključi tudi ustrezen prezračevalni sistem, ki je ključni dejavnik za manjši prenos virusov, bakterij in hkrati pripomore k manjši porabi energije, kot tudi večji zbranosti, učencev, dijakov, zaposlenih …

Odziv s strani županov, predstavnikov krajevnih skupnosti, direktorjev javnih podjetij, ravnateljev osnovnih šol je bil več kot uspešen. Zbralo se je kar 26 udeležencev, in vsi so bili enotnega mnenja, da so v prihodnosti potrebne spremembe, in to na bolje. Na nas je, da jih začnemo spreminjati.
Zaključna misel g. Francija Pliberška: »Pomembno je, da najprej ozdravimo stavbe in s tem posledično tudi vse, ki v njej bivamo.«