Certifikati in kakovost

Utemeljitev gradbenega inštituta ZRMK ob podelitvi znaka kakovosti v graditeljstvu podjetju MIK Celje za lokalni prezračevalni sistem MIKrovent

Podjetje MIK Celje je prejelo priznanje Znak kakovosi v graditeljstvu za lokalni prezračevalni sistem MIKrovent že drugič. MIKov prvi dvocevni prezračevalni sistem MIKrovent 30 z vračanjem toplote z zmogljivostjo 30 m3/h so razvili že pred 10 leti, pred tremi leti pa so pričeli z razvojem zmogljivejših in predvsem učinkovitejših rekuperatorjev z zmogljivostjo 60 m3/h in 120 m3/hMIKrovent Office 60 in MIKrovent Professional 120.

MIKrovent spada v kategorijo proizvodov, ki omogočajo večjo energijsko učinkovitost prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov. Naprava je namenjena zagotavljanju zadostne količine svežega zraka v posameznem prostoru, saj z rekuperacijo toplote dosega izkoristek od 80 do 95%, odvisno od pretočene količine zraka in s tem izpolnjuje zahteve tehničnih predpisov. Izdelek se lahko vgradi v razširjene okenske okvirje, roletne omarice ali samostojno na steno.

Razvojni dosežek (pridobljeni tudi patenti) predstavlja prezračevalni sistem MIKrovent, ki je v celoti plod domačega znanja. MIKrovent je novost v svetovnem merilu in se ponaša z inovativnimi rešitvami toplotnega križnega izmenjevalnika, ki se ga lahko nadgradi z entalpijskim. V zadnjih letih so spremenili in izboljšali tudi tehnologije vgradnje nekaterih sestavnih komponent. Veliko pozornosti namenjajo zniževanju hrupa, ki ga povzroči delovanje naprave. Vgrajujejo tudi protiradonsko zaščito in kakovostne filtre. Pohvalne so še oblikovalsko funkcijske izboljšave – npr. sodoben izgled same naprave in zunanje maske na zidu, ki je v barvi fasade, možnost uravnavanja vpihovanja svežega zraka.

Stalne izboljšave uvajajo tudi v proizvodnem procesu, na področju tehničnega svetovanja, servisiranja, marketinga in prodajnih poti, saj so njihove naprave vgrajene širom po svetu. Pri izbiri materialov in sistemov posvečajo veliko pozornost poreklu vgrajenih materialov in produktov, transportu, porabi energije ter življenjski dobi in recikliranju, saj so okoljsko naravnano podjetje. Ključno vlogo igrajo tudi pri ozaveščanju in informiranju širše javnosti o pomenu zračenja oz. prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov, kar še posebej velja za prenovljena stanovanja.

Pohvalna je tudi investicija in postavitev preskusne komore (laboratorij), kjer lahko simulirajo različne klime (temperatura, vlaga in hitrost kroženja zraka) in na osnovi rezultatov sproti odpravljajo in nadgrajujejo različne rešitve pri razvoju MIKroventa.