Webinar – 29. september 2020, MIK Celje,Vojnik – mik-ce.si

Zdrava gradnja in prezračevanje

Franci Pliberšek, generalni direktor MIK Celje

Celovita gradnja in prenova stavb z MIK rešitvami

V gradnji in sanaciji stavb prihaja vse bolj v ospredje potreba  po prezračevanju. Na to kažejo tudi evropske statistike, ki sporočajo, da je kar 80 % stavb v Evropi in kar 1/3 stavb po svetu označenih kot »bolnih«, oziroma trpijo za sindromom bolnih stavb. Predavanje Francija Pliberška daje pomemben fokus sindromu bolnih stavb, ki je postal problem št. 1 v sodobni gradnji in sanaciji stavb, in je posledica neustreznega načrtovanja objektov ter usmerjanja v izbiro neustreznih materialov pri sanacijah stavb.

Le celovite rešitve prenov in novogradnje stavb, ki vključujejo tudi prezračevanje, so tiste, ki na dolgi rok ne bodo več ustvarjale bolnih objektov ter bodo doprinesle k zvišanju kakovosti prenovljenih in novozgrajenih objektov ter notranjega bivalnega okolja, ki je ključnega pomena za zdravje posameznikov. Sedanja gradnja v zadnjih 15 letih je namreč doprinesla temu, kot poroča WHO, da kar 40% več otrok trpi za boleznimi dihal in posledicami astme in različnih alergij.  Le celovite rešitve prenov in novogradnje bodo poskrbele za zdrave bivalne prostor. Te so lahko učinkovita kombinacija kakovostnih okenskih sistemov iz PVC, LES, ALU in LES-ALU, prezračevanih fasad in lokalnih prezračevalnih sistemov. Slednji so s pomočjo SMART sistemov in povezovanja zmožni delovati kot centralni, na eni strani energetsko učinkovito zatesnijo prostor, brez da bi pri tem negativno vplivali na kakovost notranjega okolja in zraka. Franci Pliberšek se je v predavanju posvetil tudi pomenu meritev po izvedenih prenovah in novogradnjah – namreč ne zadošča zgolj, da se posvetimo izbiri stavbnega pohištva in prezračevalnih sistemov, temveč moramo spremljati, kaj se z objektom dogaja po končani vgradnji. Tu se dotakne projekta, ki ga MIK Celje pripravlja skupaj z ZRMK, CER, Eko skladom, Arhitekturno in Inženirsko zbornico Slovenije, katerega cilj je evalvacija zaključenih projektov sanacije in novogradnje, ter podaja ocene o njihovi trajnosti.

Marko Umberger, predsednik slovenskega društva za sončno energijo

Praktične izkušnje energetskih prenov

Predavanje Marka Umbergerja se dotika praktičnih izkušenj pri energijskih prenovah in gradnjah, ter zajema predstavitve projektov, ki jih izvaja Mestna občina Ljubljana na temo energijskih prenov. Izpostavljen je tudi pomen javno-zasebnega partnerstva ter na kakšen način ga lahko družba pametno uporabi pri aktualnih projektih, v kolikor ima na drugi strani primernega sogovornika ter izvajalca. Umergerjevo predavanje povzema tudi zakonodajne vidike energijske prenove in slovensko strategijo ter akcijski načrt za nič in skoraj-nič energijske stavbe.

prof. dr. Peter Novak

Energijska sanacija zgradb in prezračevanje

Poznavanje zakonodajnega vidika prezračevanja je ključno pri načrtovanju sanacij zgradb. Predavanje dr. Petra Novaka zajema pregled določil po PURESu (novem in starem), po sNES-u, DSEPSju in preostalih zakonodajnih dokumentih in pravilnikih. Prav tako je pomembno poznavanje razlike med energijsko in energetsko prenovo stavb in zavedanje, da je ni stavbe, ki bi bila brezogljična, lahko pa kot družba sledimo nižji porabi fosilnih goriv. Pri energijskih sanacijah zgradb pa je vedno bolj pomembno tudi prezračevanje. V predavanju boste tako prejeli nazorno primerjavo med enocevnimi in dvocevnimi lokalnimi prezračevalnimi sistemi, Te razlike so namreč ključne pri načrtovanju prezračevalnih naprav v objekte, kajti od izbora naprav zavisi učinkovitost prezračevanja.

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK

Kazalniki trajnostne gradnje

Predavanje obsega uvodno predstavitev večletnega integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, kjer konzorcij 15 partnerjev pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) izvaja različne ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, predvidene v slovenskih strateških dokumentih. Osrednji del prispevka prikazuje razvoj kazalnikov trajnostne gradnje za slovensko okolje, ki ga v okviru tega projekta izvaja Gradbeni inštitut ZRMK v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije. Predstavljena je evropska in slovenska zakonodaja na področju krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju, evropski okvir Level(s) za ocenjevanje trajnostne gradnje in predstavljena prilagoditev kazalnikov za slovensko okolje, opisana alfa verzija kazalnikov, ki gredo jeseni 2020 v testno uporabo.

Tema predavanja se je dotaknila tudi izrednega pomena ocen uspešnosti realiziranih projektov, tako z vidika njihove trajnosti, kot tudi z vidika pravilnega načrtovanja od samega začetka, ko imamo še možnost vpliva na morebitne spremembe. V prihodnosti se nam obetajo torej ocenjevalne lestvice, točkovniki, po katerih bomo znali oceniti uspešnost celovite trajnostne gradnje ali sanacije, ne pa samo enega ali dveh vidikov.

Martin McGloin, AirThings, Norway

Kakovost zraka v notranjih prostorih – Quality of indoor air

V ospredje vedno bolj prihaja kakovost notranjega okolja in dejavniki, ki na slednjo vplivajo, kakor tudi načini opravljanja meritev, ki privedejo do informacij, ali je kakovost notranjega okolja primerna ali ne. Podjetje Airthings je partner podjetja MIK na področju prezračevalnih sistemov MIKrovent. V predavanju McGloin izpostavi senzorje AirThings za spremljanje kvalitete notranjega zraka in izpostavi primere dobrih praks, ki jih je AirThings že izvedel po svetu z drugimi podjetji in organizacijami. Med njimi boste našli tudi projekt v katerem so se posvetili kakovosti zraka v nizozemskih nacionalnih šolah. V podoben projekt se je vključil tudi MIK z MIKroventom, kjer nameravajo pilotno opremiti 16 slovenskih šol s senzorji AirThings ter napravami MIKrovent, in na študiji primera dokazati pomen prezračevanja tako za zasebne kot javne objekte.