Predavanje in okrogla miza

Kako izboljšati kakovost zraka v zaprtih prostorih in preprečevanje širjenja virusov?

V Evropi imamo 1/3 bolnih hiš, zato je kakovostno prezračevanje toliko bolj pomembno. Arhitekti in vsa strokovna javnost se potegujemo za celovito in ne delno prenovo objektov, kot je bilo do sedaj, ko se velikokrat sanacija ni izvedla v celoti. Nemalokrat se pozablja na prezračevanje, s čimer prostor, ki je pred tem bil ”zdrav”, hermetično zapremo in mu omogočimo, da nastane stavba bolna.

Redno prezračevanje se vse pogosteje omenja kot najučinkovitejša rešitev za zmanjšanje možnosti prenosa virusov ter za zagotavljanje svežega in čistega zraka v prostorih. Mehansko prezračevanje se pri tem pojavlja kot ena najučinkovitejših pa tudi najvarčnejših alternativ klasičnemu prezračevanju z odpiranjem oken.

Obveznost prezračevanja je definirana že v raznih smernicah in pravilnikih, odkar se je svet začel spopadati s pandemijo. Vse več je študij, ki dokazujejo, da bo redno prezračevanje pripomoglo pri zmanjšanju širjenja virusa, s tem pa je prezračevanje toliko bolj pridobilo na pomenu. Stavbe morajo že po zakonodaji imeti rešeno vprašanje prezračevanja, za katerega moramo poskrbeti že med načrtovanjem objektov. Pri tem je pomembno vprašanje, za katero vrsto prezračevanja se bomo odločili, centralno ali lokalno, saj so od tega odvisni parametri kot so: količina dovedenega svežega zraka v prostorhigienski vidik napravenačin dovajanja in odvajanja zrakaenergetska učinkovitost prezračevanja (rekuperacija), zvočna izolativnost in podobno.

Pozdravni nagovor z videom Airless era

Doris Urbančič Windisch, MIK Celje

O ustreznosti prezračevalnih naprav in njihovh tehničnih podrobnostih nam bo predaval prof. dr. Peter Novak, o pomenu prezračevanja za zdravje dr. Dušan Keber in o spremljanju parametrov in kakovosti zraka nasploh Martin McGloin.

Prof. dr. Dušan Keber

Zakaj je prezračevanje pomembno za zdravje: primer Covida-19

Slaba kakovost zraka v notranjih prostorih škoduje zdravju na različne načine: z boleznimi respiratornega trakta, različnimi vrstami raka, boleznimi kože in sluznic, motnjami možganske funkcije in alergijami. Večina mednarodnih klasifikacij med posledice slabe kakovosti zraka ne všteva aerogenih infekcij, pa čeprav je obramba pred njimi enaka: prizadevanje za čist zrak v notranjih prostorih, v katerih prebijemo v svojem življenju več kot 90 odstotkov časa.

Onesnaževalci notranjega zraka prihajajo iz zunanjega in iz notranjega okolja.  To so lahko trdni delci, plini, hlapne kemične spojine in mikroorganizmi. Prispevek onesnaženja zraka k obolevnosti in smrtnosti iz vseh vzrokov je v Sloveniji na šestem mestu med vsemi vzroki, temu sorazmerne so tudi ekonomske posledice.

Sedanja pandemija koronavirusa je eden od najhujših primerov vpliva onesnaženega zraka na zdravje. Več kot 99 % okužb se odigra v notranjih prostorih. Po zmotni trditvi, da se virus prenaša med ljudmi kot kapljična infekcija, so po enem letu tudi uradne zdravstvene institucije priznale, da je glavni mehanizem prenosa aerosol v neprezračenih prostorih. S spremenjeno razlago načina prenosa se odpira vzpodbuda za učinkovito preprečevanje širjenja virusa: pasivno ali aktivno prezračevanje prostorov.  Takojšnji ukrepi so vezani na obstoječe možnosti prezračevanja, zato so potrebni še srednjeročni ukrepi, med katere spada posodobitev standardov prezračevanja javnih, stanovanjskih in drugih zgradb, zagotovitev spoštovanja standardov pri izgradnji novih stavb ter sanacija obstoječih zgradb z neustreznim prezračevanjem po prioritetah. Prva prioriteta morajo biti šole, domovi starejših občanov in zdravstvene ustanove.

Prof. dr. Peter Novak

Kakšne vrste prezračevanja poznamo, katero je najustreznejše?

Pomen prezračevanja stavb se je pomembno povečal z novimi predpisi o tesnosti stavb (EPBD direktiva) in ob pojavu virusnih bolezni. Pri tem ni pomembna samo količina zunanjega zraka ampak predvsem, kako se  zunanji zrak v prostor dovaja in meša z zrakom v prostoru, ki je lahko močno onesnažen. Najboljši način je izpodrivno prezračevanje, kjer zunanji zrak dovajamo blizu poda . Nato ta zrak izpodriva slabega iz cone bivanja (to je višina cca. 1,8 m. Slab zrak vedno odvajamo iz prostora zgoraj, ker je najtoplejši in najbolj nečist.

Druga možnost pa je, da z ustrezno nastavitvijo vpihovalnih rešetk zagotovimo takšno gibanje zraka v prostoru, ki je podobno izpodrivnemu. V teh primerih, je potrebna količina zunanjega zraka najmanjša. V vseh ostalih primerih moramo upoštevati mešanje zraka v prostoru.

V novih stavbah lahko urejamo prezračevanje po najsodobnejših načelih, medtem, ko smo v starih stavbah zelo omejeni z namestitvijo naprav in razdelitvijo zraka. Najbolj pogoste so lokalne prezračevalne naprave, nameščene nad okni ali na steni pod stropom, ki dovajajo zrak v prostor skozi odprtine na fasadi. Pri eno ali dvodružinskih stanovanjih lahko dobro ločimo dovedeni in odvedeni zrak iz prostora. V stanovanjskih blokih pa moramo biti pozorni, da onesnaženi zrak iz spodnjih nadstropij ne onesnažuje zajetja zunanjega zraka v nadstropjih nad njim. Zaradi tega mor biti hitrost odvodnega zraka na izpuhu nekaj krat večja od sesalne hitrosti. Večina sedanjih naprav temu ustreza in jih lahko namestimo eno nad drugo (razen izpuhov iz sanitarij in kuhinj).

Lokalno prezračevanje v obstoječih stavbah z rekuperacijo toplote bo postal standard v naslednjem obdobju (to posebej velja za šole, vrtce, domove za ostarele, stare bolnice in upravne stavbe.

Čiščenje zunanjega zraka je potrebno posebno v mestih in v času kurjenja tudi na podeželju s filtri, ki očistijo zrak vsaj 50% delcev večjih od 1 mikrometer (nova oznaka ePM150). Seveda pa naprave z rekuperatorji in kakovostnimi filtri ne morejo biti brezšumne in rabijo za svoje delovanje tudi nekaj elektrike.

Martin McGloin, vodja razvoja, airthings.com

Kakovost zraka in spremljanje parametrov

Podjetje AirThings se že leta ukvarja z razvojem in proizvodnjo merilnikov kakovosti zraka, ki so nujno potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja kakovosti zraka v prostoru. MIK Celje je partner podjetja AirThings, saj so merilniki zraka tisti, ki dajejo usmeritve, kako intenzivno prezračevanje je potrebno v danem trenutku v prostoru.

Skozi svoje predavanje je Martin McGloin predstavil in opozoril na pomen svežega zraka, predvsem pa na pomen monitoringa, brez katerega se kakovosti zraka morda niti ne zavedamo. Prav tako je pomembno upoštevati vplive zraka na zdravje posameznika – slab zrak nemalokrat vodi v marsikatero bolezen, ki se je morda niti ne zavedamo in ne verjamemo, da je lahko rezultat slabega zraka, ki ga vdihavamo. Kakovost zraka v zaprtih prostorih je slabša od kakovosti zunanjega zraka, o čemer se moramo pogovarjati in vzeti v ozir, enako kot se posvečamo tabeli energijskih vrednosti pri hrani. Ključni dejavnik kakovostnega zraka je vrednost CO2 delcev v zraku, ki jih (med drugim) zaznavajo senzorji AirThings. Senzorji zaznavajo kakovost zraka glede na parametre radon, TVOC, CO2, temperature, vlage in pritiska.

Arhitekt Franci Pliberšek

Problematika prezračevanj in učinkovite rešitve

Podjetja MIK z jasno vizijo in poslanstvom, katere ključni namen je skrb za stranke in izboljšanje kakovosti vašega bivanja ter življenjskega sloga.

Zakaj?

Naše poslanstvo je izboljšati kakovost vašega bivanja in rešiti problem bolnih stavb tako v Sloveniji, kot tudi širom sveta. Naš dolgoročni cilj je ustvarjati energetsko najbolj učinkovite stavbe v Sloveniji.

Kako?

Z lastno preskusno komoro (laboratorij), kjer lahko simuliramo različne podneben pogoje in na osnovi rezultatov sproti odpravljamo in nadgrajujemo različne rešitve pri razvoju prezračevalnih sistemov, ter prav tako s stalnim vlaganjem v razvoj ter nadgradnjo MIK stavbnega pohištva.

Kaj?

Celostna ponudba stavbnega pohištva na enem mestu, okna, senčila, vrata, prezračevane fasade, zasteklitve in inovativno prezračevanje. En ponudnik – ena garancija!

Gospod Pliberšek se je dotaknil problematike prezračevanja in zdravega zraka v notranjih prostorih ter nanizal nekaj ključnih podatkov. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da je notranje okolje od 5-6 x bolj onesnaženo od zunanjega, kot tudi dejstvo, da porast okužb dihal, gripe in drugih virusnih obolenj, narašča z neustreznim prezračevanjem. Akutne okužbe dihal se pojavljajo čez celo leto, naraščati pa pričnejo v jesenskem času, ko ljudje večji del dneva preživimo v notranjih prostorih, kjer ni zagotovljeno ustrezno prezračevanje. Zaskrbljujoč podatek je zagotovo dejstvo, da je v Sloveniji eden izmed treh najpogostejših razlogov bolniškega staleža prav okužba dihal.

Glede na izredno poznavanje prezračevalnih sistemov, gospod Pliberšek predstavi zdravo in ekonomično prezračevanje, pojasni razlike med enocevnimi in dvocevnimi prezračevalnimi sistemi ter nenazadnje predstavi dejavnike izbire prezračevalnega sistema.

Kaj so prednosti, ki jih prezračevalni sistemi prinašajo uporabnikom, investitorjem, lastnikom in državi. Prezračevalne naprave se nameščajo tako v zasebnih domovih, kot v večjih stavbah, od bolnišnic, domov za starostnike, osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov, stavb v javnem sektorju…

 

Podjetje MIK izvaja brezplačne 30 dnevne testne meritve. Naročite jih lahko na: meritvezraka@mik-ce.si

 

Okrogla miza: Vprašanja in odgovori

Predstavitev hitrih tehnoloških rešitev BIM v stavbnem pohištvu – metode planiranja prihodnosti

Zakaj so EU arhitekti izbrali »BIM« Planersoftware Gealan kot najkoristnejšega pri projektiranju?

Glavni dobavitelj PVC profilov za podjetje MIK Celje, znano nemško podjetje GEALAN, ki spada pod okrilje podjetja VEKA, je razvilo lasten software za konfiguracijo GEALAN stavbnega pohištva. GEALAN tako podpira arhitekte in projektante pri prostem projektiranju stavbnega pohištva, na način, da pred dejanskim projektiranjem preveri tehnično možnost realizacije elementov. V letu 2019 je programska rešitev prejela bronasto medaljo na natečaju Architects’ Darling Awards, v letu 2020 pa je rešitev pristala na prvem mestu med vsemi rešitvami, ki so jih ponudila podjetja nemškega gradbnenega sektorja.

GEALAN je s svojim Planersoftware 2.0 razvilo močno orodje za projektante in arhitekte, ki jim pomaga pri konstruiranju stavbnega pohištva, zaenkrat kompatibilnim s programi Revit in Archicad. Na srečanju nam bodo strokovnjaki podjetja GEALAN predstavili svojo rešitev, nas popeljali skozi demo verzijo programa in pokazali, kako lahko na enostaven način načrtujemo različna okna in stavbno pohištvo različnih dimenzij, profilov, barv, prezračevanje, ter konfigurirane elemente vmestimo v načrte.

Arhitekti so ga izbrali kot enega koristnejših in ustreznejših pri planiranju, saj poleg vseh preostalih detajlov tekom konstruiranja stavbnega pohištva uporabnika opozarja, kakšne so maksimalne dovoljene velikosti elementov, na koncu pa omogoča uvoz skonstruiranih produktov v preostale programe, kjer planira.

Predstavitev hitrih tehnoloških rešitev BIM v stavbnem pohištvu – metode planiranja prihodnosti!

Govorniki: Ivica Maurovic, direktor uprave podjetja Gealan; Peter Czajkowski, vodja razvoja Planersoftware projekta pri Gealanu; Özkan Arslan, vodja BIM projekta pri Gealanu

Predstavniki podjetja GEALAN so navzočim arhitektom, projektantom ter širši javnosti predstavili lastno razvito aplikacijo za projektiranje stavbnega pohištva in prezračevalnih naprav v prostoru, Planersoftware, s katerim je projektiranje stavbnega pohištva poenostavljeno. Arhitekti in projektanti lahko sami pripravijo modele glede na želje, sistem pa upošteva morebitne omejitve in limite pri vsakem sistemu, profilu posebej, ter tako uporabnika sproti opozarja, če je npr. dimenzija načrtovanega okna neprimerna, oziroma neizvedljiva. Aplikacija Planersoftware je kompatibilna z ostalimi orodji, ki jih arhitekti in projektanti uporabljajo pri svojem vsakodnevnem delu, kot sta recimo Revit in Archicad. Trenutno je aplikacija dostopna v 16 jezikih, preostali moduli za mednarodno javnost pa bodo na voljo predvidoma znotraj enega meseca. Dostop do aplikacije je enostaven, preko spletne strani podjetja GEALAN, kjer se uporabnik registrira in lahko prične z uporabo. Na voljo je tudi kot aplikacija za pametne naprave, deluje lahko z ali brez internetne povezave. Planersoftware je v preteklih letih bil že večkrat nagrajen – leta 2019 je programska rešitev prejela bronasto medaljo na natečaju Architects’ Darling Awards, v letu 2020 pa je rešitev pristala na prvem mestu med vsemi rešitvami, ki so jih ponudila podjetja nemškega gradbenega sektorja.

Pozdravni govor

Ivica Maurovic, direktor uprave podjetja Gealan, Nemčija

Predstavitev programske aplikacije Planersoftware

Peter Czajkowski, vodja razvoja Planersoftwer projekta, Gealan

BIM rešitve v stavbnem pohištvu – metode prihodnosti

Özkan Arslan, vodja BIM projekta pri Gealanu

Vprašanja in odgovori Planersoftware in BIM

Özkan Arslan, vodja BIM projekta pri Gealanu

Zaključek