Pametna lokalna prezračevalna naprava

Smart MIKrovent 150

Tehnični podatki

model150
Namen prezračevanja
  • Večji prostori od 10 do 12 oseb,
  • do velikosti 150 m2,
  • za večfunkcionalni bivalne prostore, šole, vrtci, igralnice, pisarne dvorane, sejne sobe, čakalnice ...
Možna lokacijaNa steno.
Pretok zraka [m3/h] do 150
Vračanje toplote [%]do 86
Vračanje energije1 [%]do 70
Priključna napetost [V]220-240 VAC / 50 Hz
Potrebna moč [W]do 35
Šumnost2 [dB]do 36
Dimenzije [mm]660 / 450 / 155
FiltriHEPA filter ePM 2.5 (F7)/ePM 1 (H10 in H13)3 za zunanji zrak;
ePM 10 (G4) za notranji zrak
Območje delovanja
zunanje temperature4 [°C]
od -25 do 50
NadzorPametna naprava / WiFi / Touch panel na napravi / Senzorska postaja MLX / Daljinec / ModBus3
Senzorji serijskoTemperatura, vlaga, CO, CO2 in VOC
Samostojni senzor3Radon

1. Ob uporabi entalpijskega izmenjevalnika toplote.

2. Pri 8 dB dušenja v prostoru.

3. Na zahtevo.

4. Naprava deluje do -25°C, proizvajalec komponent jamči delovanje komponent do -20°C

 

Naprava je serijsko opremljena s filtri HEPA, F7 in G4.
Filter zunanjega zraka PM 2.5 (F7) je občutljiv na izjemno majhne, fine delce v zraku, ki merijo 2,5 µm ali manj. Da filter uspešno zadrži majhne delce, mora biti narejen iz posebnega materiala, ki pa ni pralen.

HEPA filter je na vrhu naprave. Uporablja se za filtriranje majhnih delcev, ki so v zraku manjši od 2,5 μm ePM 2.5 (F7)/ePM 1 (H13).

Filter notranjega zraka PM 10 (G4) je pralni filter s katerim preprečimo vstop trdih delcev velikosti od 2,5 µm do 10 µm.

Filter zunanjega zraka H13
ePM 1

Filter zunanjega zraka F7
ePM 2,5

Filter notranjega zraka G3
ePM 10

Filter zunanjega zraka G3
ePM 10

upravljamo s pomočjo pametnih naprav (mobilni telefon, tablica, računalnik) s katerimi imamo dostop do spleta in naprave. Upravljamo lahko tudi preko senzorske postaje MLX (vlaga, temperatura, CO, CO2 in VOC), Touch panel na napravi in daljinec.
Na željo uporabnika lahko napravo opremimo tudi z ModBus načinom upravljanja.

Vstopni zrak vstopa v napravo in potuje po dveh različnih ceveh. Tako vstopni kot izstopni zrak se najprej srečata s filtri zraka, nato pa potujeta vsak po svoji ločeni cevi ter po ločenih prekatih znotraj naprave. Oba tokova zraka prideta nato v stik s prenosnikom toplote, a brez možnosti, da bi se med seboj pomešala – izstopni zrak tu zgolj oddaja energijo in toploto vstopnemu zraku. 

Naprava je serijsko opremljena s filtri HEPA / zunanjega zraka ePM 2.5 (F7) in filtrom notranjega zraka ePM 10 (G4).

Belo-črna in črn kabel za priklop na električno omrežje.

Z nakupom MIKrovent 150 dobi stranka napravo s senzorskim upravljalnikom za temperaturo, vlago, CO2, CO in VOC, prav tako komplet filtrov (notranji in zunanji), daljinski upravljalnik, ter ves potreben material za montažo, vključno s cevmi in stiroporjem.

Napravo montiramo na steno, pri čemer je potrebno biti pozoren na stensko električno napeljavo.

Mere naprave, velikosti izvrtin

Montaža na steno,
cevi skozi steno zadaj

Montaža na steno v kot,
cevi skozi stransko steno

Napravo lahko, proti doplačilu, zmontirajo MIK-ovi monterji. Stranka lahko prav tako doplača storitev vrtanja izvrtine ter pripravljalnih del za montažo naprave MIKrovent.

Za vgradnjo naprave je potrebno pripraviti dva preboja ɸ100 mm, v katerega se namesti vložek iz polistirena, ki se ga prereže na dolžino preboja in zatesni s poliuretansko peno. Čez preboj se na steno privijači kovinska montažna plošča s 6 vijaki. Na montažno ploščo se s clip-on sistemom pritrdi naprava. Na zunanji strani stavbe se s štirimi vijaki pritrdi dizajnerska zunanja rešetka, ki prekriva preboj. MIKrovent se preko priloženega trižilnega kabla priključi na omrežje 230 V/50 Hz.

V sklop montaže ne spada urejanje električne napeljave, temveč zanjo poskrbi stranka pred prihodom monterja.

Želite napravo zmontirati sami? Preverite, ali so izpolnjeni vsi pogoji za pravilno montažo.

Naprava je enostavna za vzdrževanje. Da bi naprava delovala nemoteno ter zagotavljala čist zrak v prostoru je potrebno skrbeti predvsem za čistočo filtrov.

Primarni in srednji filter dovodnega zraku sta ob strani naprave, medtem ko je primarni filter odvodnega zraku na dnu naprave.

  • Odprite pokrove v skladu z oznakami na napravi ter odstranite primarni in srednji filter.
  • Dovodni srednji filter ni pralni, zato svetujemo, da filter zamenjate na 1-2 meseca.
  • Primarna filtra dovodnega in odvodnega zraka sta pralna, zato priporočamo, da jih zamenjate vsake 3-4 mesece.

HEPA filter je na vrhu naprave, kot kaže desna slika. Uporablja se za filtriranje majhnih delcev, ki so v zraku manjši od 2,5 μm.

  • Odprite pokrove v skladu z oznakami na napravi, odstranite HEPA filter in ga zamenjaj z novim.
  • Priporočeno obdobje menjave HEPA filtra je od 8 do 12 mesecev.
[tehnična navodila pdf]

Brošura

Tehnična navodila

Imate težave s spanjem in nespečnostjo?
Dihajte boljši zrak. Izberite prezračevanje MIKrovent.

Sorodni izdelki

Smart MIKrovent 35 & 40

Z maksimalnim pretokom zraka do 35/40 m3/h služi prezračevanju prostorov velikosti do 35/40 m2. S pravilno razporeditvijo več naprav pa lahko površino prezračevanja znatno povečamo. Primeren je za prezračevanje prostora, v katerem se hkrati zadržujeta dve ali tri osebe.

Smart MIKrovent 60 & 120

Z maksimalnim pretokom zraka do 60 m3/h in do 120 m3/h služita prezračevanju večjih prostorov, v katerih se zadržuje več ljudi (šole, vrtci, igralnice, jedilnice, dvorane, sejne sobe, čakalnice…), velikosti do 60 m2 in do 120 m2. Smart MIKrovent 60 je primeren je za prezračevanje prostora, kjer se hkrati zadržuje od štiri od pet oseb. Smart MIKrovent 120 je primeren je za prezračevanje prostora, kjer se hkrati zadržuje od osem od deset oseb.

Imate težave s spanjem in nespečnostjo?
Dihajte boljši zrak. Izberite prezračevanje MIKrovent.