Izdelki

MIKrovent 30

MIKrovent 60

MIKrovent 120

Prezračevalni sistemi MIKrovent

Lokalni prezračevalni sistemi MIKrovent so cenovno ugodne rešitve za prezračevanje tako stanovanjskih, kot tudi poslovnih objektov.
Primeren je tako za vgradnjo starejše hiše ali stanovanja, kot tudi v novogradnje.

Prednosti naprav mikrovent

 • Zagotavljajo zdravo, kakovostno in varčno prezračevanje prostora pri zaprtem oknu.
 • Zagotavljajo do 68 % prihrankov pri stroških nakupa, vgradnje, delovanja in vzdrževanja v primerjavi z podobnimi prezračevalnimi sistemi.
 • 4× nižji strošek začetne investicije v primerjavi s centralnim prezračevalnim sistemom – cena MIKrovent® od 690 €/kos + DDV.
 • Subvencija EKO sklada 20%.
 • Ne potrebuje dodatnih kanalov za distribucijo zraka, torej odpadejo tudi stroški čiščenja in porabe elektrike za distribucijo po kanalih.
 • Ohranjajo vse funkcije zaprtega okna, kot n.pr. varovanje pred vlomom, zvočna in toplotna izolativnost.
 • Preprečujejo prepih, vdor zunanjega prahu in hrupa, nastanek plesni in ugodnih življenjskih pogojev za pršice itd.
 • Enostavne za uporabo in omogočajo popolno prilagoditev delovanja (ročno ali avtomatsko upravljanje).
 • Z uporabo kakovostnih pralnih filtrov (F7, F8) za sveži zrak olajšuje življenje alergikom, preprečujejo vstop različnih insektov in čisti vstopajoči zrak.
 • Omogočajo možnost priklopa na centralni nadzorni sistem ali vgradnje senzorja za CO2/VOC in vlago v prostoru.
 • Idealni pri toplotni sanaciji obstoječih stavb ali za vgradnjo v nove.
 • Lahko se prilagodijo vsaki dimenziji okna.
 • Zagotavljajo prezračevanje skladno z zahtevami EU inciative CLEAN ENERGY FOR ALL EUROPEANS, Eco Design direktive in EU direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/EU iz 25. 10. 2012.
 • Patentirani več kot 50 državah sveta in nagrajeni s Srebrnim cehom OZS in Zlato zvezdo Celjskega sejma.

ENOSTAVNO DO SUBVENCIJE Eko sklada ZA MIKROVENT rekuperacijski sistem?

Pomagamo pri pripravi dokumentacije, ki jo morate poslati na EKO sklad:
– pripravimo vam originalni predračun z žigom ter ustreznim datumom veljavnosti,
– dobavimo vam vlogo za pridobitev subvencije s strani Eko sklada.
Ko je naložba opravljena, pa se na Eko sklad posredujejo še ostala dokazila o opravljeni naložbi:
– original račun, potrdilo o plačilu, izjava o zaključku naložbe, fotografije vgrajenih elementov.

Specialisti za kakovost vašega bivanja

MIKrovent vam zagotavlja udobje in ugodje v vaših bivalnih prostorih. Kakovost, varnost in varčnost na enem mestu.

Prezračevalni sistemi MIKrovent so pljuča vašega doma. Z namestitvijo sistema v vaš dom boste ustvarili bivalno okolje, v katerem se boste počutili bolje, z več energije in boljšo koncentracijo. Na enostaven način boste odpravili težave vlage v prostoru in plesni na zidovju, ob tem pa še znatno prihranili pri ogrevanju – z relativno nizkimi obratovalnimi in investicijskimi stroški naprav MIKrovent.

Preberite več

Drugi o MIKroventu

MIKro­vent® je odlična reši­tev za kako­vostno lokalno zračenje pro­s­to­rov, ki ne zah­teva velike inves­ti­cije …

Edo Bahč / Ener­get­ski projektant

Za manj den­arja in z manj stroški si zago­tov­imo popol­noma pri­lagojeno, a kako­vostno zračenje pro­s­to­rov!

Uroš Lukič / MIC Velenje

Super, zelo smo zadovoljni z lokalnim prezračevalnim sistemom MIKrovent. Prej smo imeli težave z vlago na steklih oken, sedaj te težave ni več. Imeli smo tudi znake plesni na stenah, otroci so imeli dihalne težave. Opazili smo veliko izboljšanje, tudi znakov plesni po odstranitvi, ni več.

Maja Belec / Stanovanska hiša