Zdravo živeti

Zakaj zračimo?

Svež zrak je eden ključnih dejavnikov zdravega bivanja. S prezračevalnim sistemom MIKrovent® zagotavljamo nadzorovan in varčen dotok svežega zraka v prostor pri zaprtih oknih.

Eden ključnih dejavnikov, ki zelo pomembno vplivajo na kakovost bivanja, naše počutje in bivalne pogoje v hiši ali stanovanju je zagotavljanje ustrezne temperature in kakovosti svežega zraka v prostoru, tudi ko so okna zaprta.

Ljudje preživimo danes v povprečju več kot 80 odstotkov časa v zaprtih, slabo prezračenih prostorih. V preteklosti je bilo v starejših zgradbah svežega zraka v zaprtih prostorih vedno dovolj, saj sta način gradnje in kakovost materialov omogočala, da so zgradbe same po sebi dihale.

Najbolj ugodni bivalni pogoji

v prostoru so takrat, ko je pri temperaturi med 18 in 22˚C relativna vlaga med 35 in 70%. Previsoka relativna vlage je neprijetna in lahko povzroči kondenzacijo vodne pare na hladnih površinah zidov in stekla. Nizka relativna vlaga v prostoru pa pospešuje nastanek lebdečega prahu v zraku, kar poveča sušenje sluznice in daje občutek suhega zraka.

V preteklosti in starejših zgradbah je bilo svežega zraka v prostoru vedno dovolj, saj sta način gradnje in kakovost materialov omogočala, da so zgradbe same po sebi dihale, prav tako pa ogrevanje stavb ni predstavljalo visokega stroška. Sodobne stavbe pa so zaradi vedno večjih potreb po energijski varčnosti postale zelo tesne. Poleg manjših izgub je večja tesnost stavb povročila tudi negativne učinke, kot je zadrževanje nekakovostnega zraka in vlage v prostoru (rosenje stekel in nastajanje zidne plesni).

Zrak v neustrezno zračenih prostorih postane zatohel, slab.

Dobra sodobna okna imajo v primerjavi s starimi okni veliko bolj kakovostno tesnjenje in boljšo toplotno izolativnost, kar pa onemogoča izmenjavo zraka in vlage skozi špranje in s tem nekontrolirano izmenjavo zraka v prostoru. Posledica tesnih oken je popolnoma spremenjena klima v bivalnih prostorih, saj se koncentracije škodljivih plinov, vlage in CO2, ki ga izločamo pri dihanju, ne morejo več izenačevati z zunanjimi, nižjimi koncentracijami.