Subvenicje

Različne institucije, med katerimi je v Sloveniji najmočnejši Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad, zagotavljajo možnost pridobitve nepovratnih sredstev za energetsko učinkovite sanacije ali novogradnje, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko EU. V Sloveniji že nekaj let posegamo po nepovratnih sredstvih, ki jih ponujajo bodisi občine, država ali Evropska unija in do katerih je posameznik upravičen le, če so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev sredstev. Spodbude so namreč namenjene pravnim in fizičnim osebam za projekte usmerjene doseganje ciljev evropske direktive o energetski učinkovitosti. 

Do nepovratnih sredstev ob nakupu Mikrovent prezračevalnega sistema.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% priznanih stroškov naložbe. Preberite več na www.ekosklad.si.

Do 20% subvencija Eko sklada v letu 2017 in 2018. Več o tem>>>

V primeru, da se odločite za nakup prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote Mikrovent, vam lahko pomagamo pri pripravi dokumentacije, ki jo morate poslati na Eko sklad:

 • pripravimo vam originalni predračun z žigom ter ustreznim datumom veljavnosti,
 • poslati nam morate slike notranjih sten, kjer so predvideni rekuperatorji (iz slik mora biti razvidno, da naložba še ni bila izvedena),
 • vlogo, ki jo je moč pridobiti na strani Eko sklada, ali na tej povezavi (velja do porabe sredstev)
 • sliko hišne številke in kopijo gradbenega dovoljenja,
 • v primeru, da je solastnik hiše še kdo, je potrebno v vlogi izpolniti tudi njegove podatke in pridobiti njegovo soglasje za pridobitev subvencije.

Ko je naložba opravljena pa se na Eko sklad posreduje še ostala dokazila o opravljeni naložbi:

 • original račun,
 • potrdilo o plačilu,
 • izjava o zaključku naložbe,
 • fotografije vgrajenih elementov.

Pri dokumentaciji je potrebno biti pozoren na:

 • posegi, plačila in ostale stvari ne smejo biti izvedene pred datumom oddaje vloge,
 • za datum oddaje vloge se smatra datum oddaje pošiljke na poštnem okencu,
 • predračun mora biti veljaven in ožigosan.

VEČ na: www.ekosklad.si