Reference

strokovnjaki o napravah mikrovent

Strokovnjaki

MIK-ov prezračevalni sistem MIKrovent prinaša velike prihranke toplote in denarja!

Prezračevanje stavb je danes izjemno velik problem, katerega pa se investitorji in lastniki objektov premalo zavedajo. Pri gradnji tako stanovanjskih kot poslovnih objektov se še vedno v veliki meri odločajo za centralne prezračevalne sisteme, ki pa so predvsem za manjše objekte izjemno draga investicija, za adaptacije pa skoraj nemogoča rešitev. Poleg tega, zajema centralno prezračevanje vse prostore v hiši, režim, ki ga izberemo, pa velja za celotno področje, ki ga pokriva in zračenja ne moremo prilagajati posameznim prostorom. Zato se v praksi pogosto pojavlja, da zaradi stroškov ugasnemo prezračevalne naprave in odpiramo okna, kar pa seveda povzroči velike izgube toplote. MIKrovent® pa je lokalni sistem prezračevanja, katerega delovanje lahko prilagajamo za vsak prostor posebej. Poleg tega pa zagotavlja do 87% rekuperacijo toplote zraka, kar pomeni, da dovajamo v prostor sicer svež, a že ogret zrak, torej brez toplotnih izgub.

Uroš Lukič
MIC Velenje

“MIKrovent® je torej odlična rešitev za kakovostno lokalno zračenje prostorov, ki ne zahteva velike investicije in dodatnih gradbenih posegov na objektu.”

Edo Bahč
ENERGIJSKI SVETOVALEC

Za manj denarja in z manj stroški si torej zagotovimo popolnoma prilagojeno, a kakovostno zračenje prostorov.”

Na energetskem poligonu MIC imamo urejeno prezračevanje z dvema ločenima sistemoma: centralno prezra­čevanje in prezračevanje s sistemom MIKrovent®. Centralni prezračevalni sistem deluje po celi stavbi enakomerno in v enakem režimu prezračevanja, kar zna biti z vidika stroškov precej potratno. Ker pa ne uporabljamo vseh prostorov z enako zasedenostjo smo v tem primeru izkoristili prednosti MIKrovent®, ki zagotavlja možnost lokalnega prezračevanja, katerega prilagodimo potrebam v posameznih prostorih. Če prostor ni zaseden je na primer dovolj že prezračevanje z minimalno količino zraka. V primeru polne zasedenosti prostora, pa je treba količino izmenjanega zraka seveda povečati. In prav tu je ključna prednost MIKroventa®, saj lahko količino zraka prilagodimo za vsak prostor posebej ali pa ga tudi ugasnemo in to le v izbranem prostoru, vsi ostali prostori pa se neodvisno zračijo po želenem režimu. Tako si zagotovimo optimalno zračenje prostora in hkrati privarčujemo pri porabi energije, poleg tega pa so tudi stroški investicije in vzdrževanja MIKroventa® bistveno nižji kot strošek centralnega prezračevalnega sistem.

Priznanja za MIKrovent

MOS 2011, Srebrni ceh Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
MOS 2011, Zlato priznanje celjskega sejma za inovativnost
2013, Priznanje kakovosti v graditeljstvu, GZS in Gradbeni inštitut ZRMK

Priznanje kako­vosti v gra­di­tel­jstvu