JAVNI OBJEKTI

Predstavljamo vam novo serijo prezračevalnega sistema MIKrovent® 120

Nova serija prezračevalnega sistema MIKrovent je bila razvita za prezračevanje večjih prostorov, v katerih se sočasno zadržuje več ljudi (šole, vrtci, dvorane, zdravstvene čakalnice,…).

1 enota MIKrovent® 120 omogoča pretok zraka do 120 m3/h in rekuperacijo toplote zraka do 90%.

V javnih prostorih je potrebno prezračevati v skladu z zahtevami delovnih pogojev na delovnem mestu, kar pomeni dovajanje svežega zraka med 20 in 30 m3/h na osebo v delovnem času. Podobno kot pisarne, so tudi večji skupni prostori (igralnice, čakalnice, jedilnice, sejne sobe, kongresne dvorane), zasedeni le manjši del časa (20%) in potrebujejo prezračevanje s polno močjo le v tem času. V času, ko ti prostori niso zasedeni, pa je smotrno prezračevanje samo z minimalno količino zraka, potrebno za odvajanje škodljivih primesi zaradi emisij pohištva in gradbenega materiala. Zato je prezračevalni sistem MIKrovent® odlična izbira prav v javnih prostorih, saj zmanjšuje potrebo po neprestanem delovanju centralnega prezračevalnega sistema in tako seveda znižuje stroške za prezračevanje.