Poslovni in javni subjekti

Predstavljamo vam novo serijo prezračevalnega sistema MIKrovent® 120

Nova serija prezračevalnega sistema MIKrovent 120 je bila razvita za prezračevanje večjih prostorov, v katerih se sočasno zadržuje več ljudi (šole, vrtci, dvorane, zdravstvene čakalnice,…).

V javnih prostorih je potrebno prezračevati v skladu z zahtevami delovnih pogojev na delovnem mestu. Podobno kot pisarne, so tudi večji skupni prostori (igralnice, čakalnice, jedilnice, sejne sobe, kongresne dvorane), zasedeni le manjši del časa in potrebujejo prezračevanje s polno močjo le v času uporabe. Ko ti prostori niso zasedeni, pa je smotrno prezračevanje samo z minimalno količino zraka, potrebno za odvajanje škodljivih primesi zaradi emisij pohištva in gradbenega materiala. Zato je prezračevalni sistem MIKrovent® odlična izbira prav v javnih prostorih, saj zmanjšuje potrebo po neprestanem delovanju centralnega prezračevalnega sistema in s tem znižuje stroške za prezračevanje.

Mikrovent 120