Kako zračimo?

MIKrovent® je edinstven lokalni prezračevalni sistem, ki nadomešča prezračevanje z odpiranjem oken in pri tem ohranja do 87% (MIKrovent 30) oz. do 95% (MIKrovent 60 in MIKrovent 120) toplote odhajajočega zraka pri 100 % izmenjavi zraka v prostoru.

Prostore lahko prezračujemo na več načinov:

  • Z naravnim prezračevanjem, d. h. torej s kratkotrajnim in občasnim odpiranjem oken, ki ima za posledico vdor hladnega neočiščenega zraka v prostor, prepih in 100% izgubo toplote pozimi in obratno poleti.
  • Z mehanskim prislinim prezračevanjem (lokalnim ali centralnim), kjer zrak čistimo, predgrejemo ali ohladimo in ga brez prepiha in večjih izgub toplote dovajamo v prostor.

Prezračevanje z občasnim odpiranjem oken je preverjeno učinkovito, a je energetsko zelo potratno in povzroča v prostorih prepih, ter vdor zunanjega hrupa, prašnih delcev in mrčesa v prostor.

Dobre in kakovostne naprave za mehansko prezračevanje prostorov (lokalno ali centralno) morajo imete vgrajeno napravo za rekuperacijo toplote odpadnega zraka, saj le tako zagotavljajo prezračevanje prostorov na energijsko učinkovit način.

Nenačrtno in naključno naravno prezračevanje prostorov pomeni izgubo toplote, saj moramo svež – zunanji zrak pozimi greti na temperaturo prostora, poleti pa hladiti.

Prilagodljivo in varčno lokalno prezračevanje

Centralne prezračevalne naprave običajno obratujejo neprestano, v vseh prostorih z enako učinkovitostjo. Z lokalnim prezračevalnim sistemom pa si zagotovimo večjo prilagodljivost, saj lahko uravnavamo vlago in vonjave v vsakem prostoru posebej. Potrebe po svežem zraku so namreč časovno in lokacijsko nedoločljive. Tako so na primer zjutraj bolj obremenjeni sanitarni prostoru, opoldne kuhinje, zvečer skupni bivalni in spalni prostori. Zaradi tega je lokalno prezračevanje tehnično veliko bolj primerno in stroškovno učinkovito.