Kako deluje?

MIKrovent® je edinstven lokalni prezračevalni sistem, ki nadomešča prezračevanje z odpiranjem oken in pri tem ohranja do 87% toplote odhajajočega zraka pri 100% izmenjavi zraka v prostoru.

Dovod in odvod zraka v prostor sta pri MIKroventu popolnoma ločena in delujeta istočasno, tako je porazdelitev zraka v prostoru enakomerna in zagotavlja prijetno počutje brez prepiha in hrupa. Dovod in odvod sta opremljena s pralnimi filtri, ki preprečujejo vstop mrčesa in prahu.

Vsebuje dva ventilatorja za dovod svežega in odvod slabega zraka ter napravo za prenos toplote (rekuperator), ki omogoča varčevanje toplote z visokimi izkoristki.

MIKrovent® je sistem za decentralizirano prezračevanje novih in obstoječih stavb z rekuperacijo toplote do 95% pri 100% izmenjavi zraka v prostoru in z možnostjo regulacije vlage v bivalnih prostorih.

Najprijetnejše in najkakovostnejše bivanje je v prostorih s temperaturo med 18 in 22˚C in relativno vlago med 35 in 70%. Previsoka relativna vlage je neprijetna in lahko povzroči kondenzacijo vodne pare na hladnih površinah zidov in stekla. Nizka relativna vlaga v prostoru pa pospešuje nastanek lebdečega prahu v zraku, kar poveča sušenje sluznice in daje občutek suhega zraka.

Svež zrak je eden ključnih dejavnikov zdravega bivanja. Z lokalnim prezračevalnim sistemom MIKrovent® zagotavljamo nadzorovan in varčen dotok svežega zraka v prostor pri zaprtih oknih. Tako so toplotne in energetske izgube še vedno majhne, v prostoru pa je prisoten vedno svež in prečiščen zrak.

100% svežega zraka in do 95% rekuperacije toplote zraka

Dovodni ventilator sesa zunanji zrak skozi vstopno rešetko in filter za zunanji zrak, ter ga potiska skozi patentno zaščiten prenosnik toplote iz polipropilena v prostor. Kapilarni prenosnik toplote (rekuperator) ima različne standardne dolžine, tako da ga lahko prilagajamo za različne širine oken in velikosti prostorov.

Tehnični podatki

MIKrovent 30 60 120
Pretok zraka m3/h 10 – 30 20 – 60 60 – 120
Vračanje toplote* % do 87 vsaj 95 vsaj 90
Vračanje energije** % do 70 do 70
Priključna napetost AC/DC V 230/12
110/12
Potrebna moč W do 20 do 50 do 75
Šumnost*** dB do 35 do 40
Dimenzije mm 1180
160
130
1500
300
230
Filtri F7
Območje delovanja zunanje temperature °C -25 — 50
Nadzor Daljinec, WiFi, ModBus
Predgrevanje zraka** W 300 600 1200
Senzorji Temp., Vlaga, CO2**, VOC**

* pri maksimalnem pretoku zraka s F7 filtrom po EN308
** na zahtevo
*** pri 8 dB dušenja v prostoru

MIKrovent – montaža s predokensko ruleto.

MIKrovent 60 IN 120 - ZA NAJVEČJE UDOBJE

SPOZNAJTE MIKrovent® 60 in 120

Predstavljamo vam novo serijo prezračevalnega sistema MIKrovent®, razvito za prezračevanje večjih prostorov, v katerih se sočasno zadržuje več ljudi (šole, vrtci, dvorane, …). 1 enota MIKrovent® 120 omogoča pretok zraka do 120 m3/h in rekuperacijo toplote zraka do 90%.

V poslovnih stavbah je potrebno prezračevati prostore v skladu z zahtevami delovnih pogojev na delovnem mestu, kar pomeni dovajanje svežega zraka med 20 in 30 m3/h na osebo v delovnem času. Podobno kot pisarne, so tudi večji skupni prostori (sejne sobe, kongresne dvorane), zasedeni le manjši del časa (20%) in potrebujejo prezračevanje s polno močjo le v tem času. V času, ko ti prostori niso zasedeni, pa je smotrno prezračevanje samo z minimalno količino zraka, potrebno za odvajanje škodljivih primesi zaradi emisij pohištva in gradbenega materiala. Zato je prezračevalni sistem MIKrovent® odlična izbira prav v poslovnih stavbah, saj zmanjšuje potrebo po neprestanem delovanju centralnega prezračevalnega sistema in tako seveda znižuje stroške za prezračevanje.

Izgled iz zunanje strani: MIKrovent je neviden in skrit za panelom žaluzije.